EHKÜ e-hääletus 2021

23.08.2021

Üldkoosoleku ärajäämise tõttu toimus otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata.


Täkuliinide hargnemine

22.04.2021

Eesti hobuse täkuliinid ja nende hargnemine tunnustatud ja tunnustamata täkkude näitel.

EVA programmi tulemused 2021

EVA programmi tulemused 2021

10.04.2021

Hobuste sugulust analüüsiva programmi tulemused näitavad, millised hobused on levinuma ja millised haruldasema põlvnemisega.