Ühing

Eesti Hobuse Kaitse Ühingu põhieesmärk on tagada eesti tõugu hobuse püsimine, tema genofondi säilitamine ja selle tõu teadvustamine ning väärtustamine. Eesti tõugu hobuse säilitamise kaudu toetab ühing ka Eesti traditsioonilist maakultuuri ja külaelu säilimist.

Eesti Hobuse Kaitse Ühing on mittetulundusühing asukohaga Kuressaare linn, Saaremaa. Ühing asutati 18. augustil 2000 Kaali koolimajas. Oma eesmärkide elluviimiseks ühendab ühing isikuid ja organisatsioone, kes soovivad kaasa aidata eesti tõugu hobuse püsimisele.

Ühing selgitab tõu tähendust ning tähtsust ning jälgib eesti tõugu hobuste olukorda ja seisundit, mõjutades vajadusel riigi- ning omavalitsusasutusi, ettevõtjaid jt isikuid astuma samme olukorra parandamiseks.

Ühing seisab eesti tõugu hobuse puhasaretuse eest, korraldades tõuaretusseadusega reguleeritavat tegevust tõuaretusühingu kaudu.

Ühing organiseerib eesti tõugu hobuse päästmisaktsioone, kaitset ja teaduslikku uurimist, taotledes selleks raha eesti ja välismaa fondidelt, sponsoritelt jt asjasthuvitatud isikutelt.

Ühingul on õigus tulevikus taotleda ning jaotada eesti tõugu hobuse kasvatajatele toetusi.

Tegevus

Ühing korraldab iga aasta alguses korralise aruandekoosoleku ning lõpus tõule olulisi ning hobusekasvatajaid huvitavaid teemasid käsitleva seminar-konverentsi.
2001. aasta suvel viidi läbi eesti hobuse tõuraamatu 80. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents “Eesti hobune ja tema sugulastõud” Saaremaal, Kaali koolimajas; 2003. aasta sügisel konverents  "Milleks ja kuidas säilitada põliseid hobusetõuge" Soome ekspertide osalusel Matsalus.

Ühingu regulaarsete tegevuste hulka kuulub eesti hobuse tutvustamine messidel ja näitustel ning palju muud.
Ühing on koostanud eesti hobuste kalendri aastal 2000, voldikud aastal 2001, kogumikud “Meie hobune” aastal 2001 ja “Eesti tõugu hobune” aastal 2006, 2007, 2012.

Aastatel 2003-2015 anti välja ajakirja “Oma Hobu”, mis ilmus 6 korda aastas. Tegemist oli Eesti ainsa hobuajakirjaga, milles teemad varieerusid hobuste tervisest kuni võistlusspordini. 13 aasta jooksul nägi ilmavalgust 75 ajakirjanumbrit. 

Ühingu eestvedamisel on rajatud hobuste ühiskoplid Laidevahe kaitsealal, Loode tammikus ja Lahemaal.