EHKÜ aastakoosolek 2016

EHKÜ aastakoosolek 2016

Laupäeval, 16 aprilil 2016.a algusega kell 11.00 toimub Matsalu rahvuspargi keskuses Penijõe mõisas  Eesti Hobuse Kaitse Ühingu üldkoosolek ja konverents
.
Päevakord:
1. Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine.
2. Juhatuse 2015. aasta aruanne.
3. Revidendi 2015. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne.
4. 2015. aasta majandusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
5. Uue juhatuse ja revidendi valimine.
6. 2016. aasta tööplaani arutamine.
               Vaheaeg
Ettekanded ja arutelu
1. Hetkeseisu ülevaade inbriidingu arvutamise programmi kohandamisest eesti tõugu hobustele.  Aleksei Lotman.  
2. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) informatsiooniline ülevaade 2015. aastal tunnustatud eesti tõugu täkkudest.  Krista Sepp.
3. Informatsiooniline ülevaade Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsi (EHKAS)  tegevusest. Anu Matsoo.
4. Hobuste kõrgema närvitalitluse tüübid Eestis aretatavate kohalike tõugude näitel. (EMÜ magistritöö tutvustus). Triin Lepik.
5. Hobuse tervisest suvehooaja eel. Loomaarst Triin Tohver.
6. Arutelu ettekannete teemal. Jooksvad küsimused.
7. Lõpetuseks film Matsalu loodusfilmide festivali programmist: “Jumalatest ja kuningatest. Skyrose hobune” (Of Gods and Kings. The Skyros Horse, USA, 2013, pikkus 29 min)
Protokoll asub: ühing -> tegevus -> 2016