EVA programmi tulemused 2024

27.02.2024

Eesti tõugu hobuste omavahelise suguluse analüüsi tulemused. Täkkude tabel aitab hinnata, kas hobusel on pigem levinud või pigem haruldane põlvnemine. Selle alusel on võimalik suunata paaridevalikut.


EHKÜ üldkoosolek 2023

05.05.2023

Üldkoosolek toimus 1. aprillil Massu mõisas.

Täkkude geneetilise materjali kogumine ja säilitamine

13.01.2023

Katsetused geneetilise materjali kogumises ning ühingu valduses olevad geneetilise materjali varud.