EHKÜ üldkoosolek

Ühingu üldkoosolek toimub laupäeval 11. mail 2013 algusega kell 10 Matsalu Rahvuspargi keskuses Penijõel.

Kohustuslike põhikirjajärgsete toimingute järel (2012 aastaarunne ja selle kinnitamine, uue juhatuse ja revidendi valimised, 2013 aasta tegevusplaan) on ka seekord traditsiooniliselt päevakavas mitmeid vajalikke ja põnevaid teemasid.

Kuna käimas on üldine Maaelu arengukava 2014-2020 arutamine, siis seoses sellega on plaanis kuulata Põllumajandusministeeriumis toimunud töögruppide tegevuses osalenud hobusekasvatusega seotud inimeste ülevaateid seal arutusel olnud küsimustest (Aarne Lember, Andres Tuvi, Raigo Kollom). Neil päevil Sankt-Peterburis toimuvast Venemaa ühest suuremast hobumessist räägib Raigo Kollom, kes viibis ise kohapeal. Esialgsed teemad - Venemaa aborigeensed hobusetõud (vjatka, mezeni hobune) ja ratsaturism. Andres Tuvi peatub aktuaalsetel hobuste tervishoiuga seotud teemadel. Ettekannete järel toimuvad arutelud.

Kuna seekord seisavad ees uue juhatuse ja revidendi valimised, siis palun kõiki ühingu liikmeid leida võimalus osaleda üldkoosolekul või siis äärmisel juhul kasutada volikirjaga volitamise võimalust.

Kohtumiseni Matsalus!

Ago Ruus, EHKÜ juhatuse esimees