EHKÜ aastakoosolek 2017

 Eesti Hobuse Kaitse Ühingu 2017. aasta koosolek toimus traditsiooniliselt Matsalus, Penijõe mõisas. Päevakorras olid traditsioonilised tegevuse ülevaated ja otsuste kinnitamised.

Koosoleku juhataja ja juhatuse esimehe Aleksei Lotmani sõnul on progress olnud aeglane, kui see on siiski toimunud.  Suurimaks tagasilöögiks oli 2016. aastal valitud juhatuse ametlikult kinnitamise äpardumine, seetõttu oli päevakorras uue juhatuse valimine. Juhatus valiti ka seekord viieliikmelisena. Sinna kuuluvad kõigile tuntud Aleksei Lotman, Priidu Tikk Hiiumaalt, Triin Lepik ja Triin Visamaa Tartumaalt ning Meeri Lonn Saaremaalt. Soovime uuele juhatusele jõudu!

2016. aasta tegevuste põhifookus oli eesti hobuse geneetilise mitmekesisuse säilitamise teemaadel. Uuritakse inbriidingu arvutamise arvutiprogrammide võimalusi meie olude ja andmetega kohandamiseks. Olemasolev andmestik, kus põlvnemisandmetes on "eesti täkk", ei pruugu mehaanilisel aanalüüsil anda usutavat tulemust.  

Jätkub töö temaatilise muuseumi korraldamiseks - lootus on saada  esimene väljapanek Saklas, Saaremaal juba sellel suvel. Kõigi liikmete südamesoovi, eesti hobuse teemalise ajakirja-infolehe väljaandmise tõi välja Aili Kirst. Tõenäosus ajakirja uuestisünniks on väike, aga ehk saame tehtud infolehe?

Noored juhatuse liikmed tõstatasid mõtte eesti hobuse näitamiseks veebis: Eesti Vabariiik 100 ja 100 eesti hobust. 2017-2019 võiks postitada pilte eesti hobusest koos nende lühitutvustusega, näiteks iganädalaselt. Idee teostumisel plaanitakse kaasata lisaks EHKÜ liikmetele nii EHS, EHKAS kui kõik eesti hobustega seotud inimesed.

Päeva teisel poolel rääkis loomaarst Ingrid Pärg hobuste söötmisest ja sellega kaasnevatest probleemidest. Anu Matsoo kirjeldas EHKAS tegevusi, Helin Römmel tutvustas Põhja-Norra hobusetõugu, Priidu Tikk tõstatas inbriidingu arvutamise programmi arutelu.

Pikemalt saad lugeda koosolek protokollist

Ingrid Pärg nõustus ettekande slaidid avaldama


I.Pärg_söötmisest