Noored eesti hobused Toris

Noored eesti hobused Toris

Tänavused Eesti Hobusekasvatajate Seltsi üleriigilised eesti tõugu noorhobuste jõudluskatsed viidi läbi ajaloolises Tori Hobusekasvanduses. Tänu koostööle Eesti Põllumajandusmuuseumiga loodetakse 162-aastane hobuste aretuse keskus tõusuteele tõsta. Et nii mõndagi on juba ära tehtud ja teoksil, kutsuti sinna rahvas vaatama ka parimat tõuhobuste juurdekasvu.

Jõudluskatsed on aretajatele väga tähtis kokkuvõte tehtud tööst. Eelnevalt vaatab EHSi aretustöö juhataja Andres Kallaste koos hindamiskomisjoni liikmega kohapeal üle noored täkud ja märad, keda omanik soovib jõudluskatsetele tuua. Nendest valitakse välja finalistid.

Sündmus oli hoolikalt ette valmistatud, plats kaunistatud, pealtvaatajate tarvis istepingid mugavatele kohtadele paigutatud. Kohal oli peamiselt noorem rahvas ja teenekad hobusearetajad üle Eestimaa, külalisi ka Soomest, Saksamaalt.

Tegevust juhtis eesti hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige Rael Säkk. Pärast tervituskõnesid tõid esitajad käekõrval platsile 9 täkku ja seejärel 6 mära. Andres Kallaste toonitas noorhobuste ühtset kõrget taset. Möödunud aastal olid märad väga head, tänavu ka täkud. See näitab aretajate hoolikust paaride valikul ja hobuste head ettevalmistamist komisjoni ette tulekuks.

Head eeskuju täkuliinide täiendamisel näitasid Saaremaa noored hobusekasvatajad Helin Kurisoo ja Meeri Lonn, kes märkasid Lari liinis täkkude vähesust ja paaritasid märad Laasikuga, kelle kaks täkkjärglast oligi nüüd finaalis. Märade osas võib missioonitunnet täheldada Jaan-Aleksander Roodal, kes ostis Pihtla hobusekasvandusest aretuses vajalikke eesti tõugu märasid, seal hulgas kaks noort, keda kutsuti ka finaali.

Jõudluskatsete osadeks on hobuste käekõrval esitamine sammus ja traavis ning komisjoni ees seistes. Nii hinnatakse tõutüüpi, keha, jalgu, sammu ja traavi. See on ka üldmulje osa. Vabaliikumisel nähakse galoppi ja hüppeid üle takistuste, mida järk-järgult tõstetakse. Kokkuvõttes antakse hinded kümnepalli süsteemis.

Parimaks kaheaastaseks täkuks osutus Ramstein (isa Raff), aretajad Ats Alviste ja Mari-Anna Marttila ning omanik Liisbet Põldma Jõgevamaalt. Kolmeaastastest oli parim Taurus (isa Tommi), aretaja Arvo Sarrapik, omanik Urve Külv Harjumaalt. Parim neljaaastane oli täkk Ten (isa Voore Tintin), aretaja ja omanik Key Kunman Raplamaalt. Parimaks noormäraks tunnistati Ravioola (isa Raksel), aretaja ja omanik Taimi Usin Torist.

Viimastel aastatel on traditsiooniks saanud esile tuua eesti tõu aasta täkk, kelleks tunnistati Aksel 722E, omanik EHS. See täkk on hea tõutüübiga, rahuliku meelega, hästi käsitletav, üks enim paaritusteks kasutatud. Tal on palju häid järglasi. Rahva ette toodi ka Tori Hobusekasvanduse eesti tõugu märad varssadega ning Eesti Põllumajandusmuuseumi aastased täkksälud. See näitab Tori uut algust hobusekasvatuses.

EHS tänas meenega tosinat eesti hobuse aretajat: Jaan-Aleksander Rooda, Pihtla Hobusekasvandus, Taimi Usin, Helin Kurisoo, Meeri Lonn, Key Kunman, Loore Aavik, Helle Toll, Arvo Sarrapik, Liina Lasn, Valdu Laid ja Aili Kirst. Lahkumisel oli hea tunne, et kapitaalsetes Tori tallides hakkavad tegutsema energilised ja missioonitundega töötajad ning hooned täituvad uuesti hobuste ja ehk ka teiste Eestile tähtsate loomadega.

Aili Kirst

Lord
Tarpan
Lasuur
Tex-Mex
Rikota
Ten
Ten
Noored eesti hobused Toris
Noored eesti hobused Toris
Aksel
Ravioola
Arts
Ramstein