Põhikiri

1. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Hobuse Kaitse Ühing. Mittetulundusühingu nime tõlgitakse inglise keelde The Estonian Native Horse Conservation Society.
1.2 Eesti Hobuse Kaitse Ühingu (edaspidi ühing) asukoht on Kuressaare linn, Eesti Vabariik.
1.3 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik.
1.4 Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
1.5 Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
1.6 Ühing tegutseb lähtudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, oma juhtimisorganite otsustustest ning käesolevast põhikirjast.


2. Ühingu tegevuse taust ja eesmärgid
2.1 Eesti tõugu hobune (eesti poni, saaremaa hobune, klepper) on Eesti kohalik hobusetõug, mis on sattunud oma väikese arvukuse tõttu maailma ohustatud tõugude hulka ja kantud ülemaailmsesse FAO ohustatud tõugude nimekirja.
2.2 Ühingu põhieesmärk on tagada eesti tõugu hobuse püsimine, tema genofondi säilitamine ja selle tõu teadvustamine ning väärtustamine.
2.3 Eesti tõugu hobuse säilitamise kaudu toetab ühing ka Eesti traditsioonilise maakultuuri ja külaelu säilimist.
2.4 Oma eesmärkide elluviimiseks ühing:
2.4.1 ühendab isikuid, kes soovivad kaasa aidata eesti tõugu hobuse püsimisele;
2.4.2 selgitab eesti tõugu hobuse tähendust ja tähtsust;
2.4.3 jälgib eesti tõugu hobuste olukorda ja seisundit, mõjutades vajadusel riigi- ning omavalitsusasutusi, ettevõtjaid jt isikuid astuma samme nende olukorra parandamiseks;
2.4.4 seisab eesti tõugu hobuse puhasaretuse eest, korraldades tõuaretusseadusega reguleeritavat tegevust tõuaretusühingu kaudu;
2.4.5 organiseerib eesti tõugu hobuse päästmisaktsioone, kaitset ja teaduslikku uurimist, taotledes selleks raha Eesti ja välismaa fondidelt, sponsoritelt jt asjasthuvitatud isikutelt;
2.4.6 teeb oma eesmärkide saavutamiseks koostööd riigi- ning omavalitsusasutustega jt huvitatud isikutega;
2.4.7 sõlmib maaomanike ja -valdajatega lepinguid eesti tõugu hobusele karjatamiskoplite rentimiseks;
2.4.8 korraldab talgulaagreid jt üritusi eesti tõugu hobuse praktiliseks säilitamiseks.
2.5 Ühingul on õigus taotleda ning jaotada eesti tõugu hobuse kasvatajatele toetusi.
2.6 Ühing taotleb Euroopa Liidult eesti tõugu hobuse arvamist aborigeensete tõugude hulka ning tema kaitsmise ja säilitamise toetamist.
2.7 Ühing võib oma eesmärkide täitmiseks omada kinnisvara.


Edasi lugemiseks palun laadige alla fail.


EHKÜ põhikiri