Lugemist

Bellegarde, A. Eesti hobune. Tallinn, 1940. 42 lk. https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:972495

Blumberg, C. Eesti hobune. Rakveres, 1887. 64 lk. https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:310781/271672/page/1

Eesti bioloogilise mitmekesisuse kaitse strateegia ja tegevuskava. Tallinn–Tartu 1999. 184 lk.

Eesti hobuse aretus. / Hobusekasvatuse Teaduslik Uurimisinstituut. Tallinn: Põllumajandusministeeriumi väljaanne, 1947. 65 lk.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aastaraamatud.

Eesti hobuste riiklik tõuraamat, I köide. / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Riiklik Tõuaretuse Inspektsioon. Tallinn: Eesti Ajalehtede-ajakirjade Kirjastus, 1951. 164 lk.

Eesti hobuste riiklik tõuraamat, II köide. / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium. Tallinn, 1959. 648 lk.

Eesti hobuste riiklik tõuraamat, III köide. / Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium. Tallinn: Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Teadus-tehnilise Informatsiooni Valitsus, 1977. 100 lk. https://ehs.ee/images/stories/Digitaalsed%20t6uraamatud/EH%20Raamat%203%20valmis.pdf

Eesti hobuste tõuraamat, IV köide. Märad 3160-3965. Tori: Eesti Hobusekasvatajate Selts, 2007

Eesti tõugu hobune. Ajakiri eesti tõugu hobusest. Eesti Hobuse Kaitse Ühing, kevad 2007

Eesti tõugu hobune. Oma Hobu erinumber. Eesti Hobuse Kaitse Ühing, kevad 2006

Gummerus, K., Alfathan, A. Hobusekasvatuse käsiraamat, I osa. Tallinn: Kirjastus Ühisus Maa, 1921. 208 lk.

Hobused ja väikeloomad. Hobusekasvatus. – Teaduse saavutusi ja eesrindlikke kogemusi põllumajanduses nr. 4. Tallinn: Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi Informatsiooni ja Juurutamise Valitsus, 1981. 60 lk.

Hobusekasvatus Eestis kuni 1927. a. – Põllutööministeeriumi väljaanne nr. 28. Tallinn, 1927. Lk 55–62.

Ilmjärv, M. Hobusekasvatus enne isiseisvumist

Jakobson, C. R. Eesti hobused, nende mõistlik kasvatamine ja mõistmata rikkumine. Viljandi, 1876. 21 lk.

Kollom, R. Maailma hobused: lugusid hobusetõugudest. Tallinn: Valgus, 1995.

Kreen, H. Eesti hobuse välimik ja mõõtmed. Tallinn: Eesti Hobuse Kaitse Ühing, 2003

Maldre, L. Arheozooloogia. Eesti hobuse lugu. – Horisont 1997, nr. 6.

Mauring, H. Hobusekasvatus ja ratsasport. Tallinn: Valgus, 1988.

Mauring, H. Eesti hobune eile, täna ja homme. – Sotsialistlik Põllumajandus nr 3, 1981.

Meie hobune. 1929–1931.

Meie hobune. Kogumik. Arvamusi ja tähelepanekuid eesti hobusest ja tema kasutamisest. EHKÜ: Tallinn 2001. 120 lk

Oll, Ü. Hobuste söötmine. Tartu: Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1990. 86 lk

Peterson, H. Eesti hobuse taastulek mandrile – Tõuinfo 1996, nr 2.

Peterson, H. Eesti hobune. – Tõuinfo 1997, nr 2.

Pärn-Nuust, L. Eesti hobuse iseloomustus ja aretuse tulemused. Tartu: Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1969. 74 lk. (Diplomitöö.)

Ševtsova, S. Eesti hobuste tõuraamatu andmete analüüs. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2008

Teder, A. Aretuses kasutatavad eesti hobuse liinid ja nende iseloomustus. Tartu: Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1987. 82 lk. (Diplomitöö.)

Tori Hobusekasvandus 1856–1956. Album. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1956. 122 lk.

Tõuhobuste hindamise eeskiri. Põllumajandusministri 15. septembri 1998. aasta määruse nr. 33 lisa 11. – RTL 1998, 321–324, 1327.

Veber, E. Tori hobune. Tallinn: Kirjaühisus Agronoom, 1925. 232 lk. http://www.digar.ee/id/nlib-digar:232634