2014

MTÜ Eesti Hobuse Kaitse Ühingu
2014. aasta tegevuse aruanne
Organisatsioon
2014. aasta alguses oli ühingus 70 tegevliiget, aasta jooksul kasvas liikmete arv 3 võrra, ühingust lahkus 1. 2014. aasta lõpus kuulus EHKÜ`sse 72 liiget.
Iga-aastane ühingu üldkoosolek toimus 12 aprillil 2014.a Penijõel, kus kuulati ära ning kinnitati  ühingu 2013. aasta majandusaruanne ja revidendi aruanne.   Arutati 2014.aasta tegevusplaani.
Koosolekul kuulati mitmeid ettekandeid.  Ohustatud tõugude toetuste hetkeseisust ja nende kohast uues Maaelu arengukavas aastateks 2014-2020 rääkis VTA peaspetsialist Anneli Härmson.  EHKÜ asutajaliige Jaan-Aleksander Rooda esines ettekandega „Millist eesti tõugu hobust säilitada?“ Ettekannetele järgnes arutelu.  Päeva lõpus vaadati ühiselt Eesti filmimehe Imre Annuse hiljuti valminud dokumentaalfilmi „Hobusemehed“, milles arutletakse hobuste kasutamise võimalikkuse üle Eesti taludes ja hobuse kohast tänapäeva maaelus.
Ühingu juhatusel ei õnnestunud aasta jooksul kordagi koguneda.
Sisuline töö
Kuigi ühingu 2014. aasta tegevusplaan, mis kinnitati aastakoosolekul, nägi ette mitmesuguseid praktilisi tegevusi ja üritusi, jäi kahjuks suurem osa siiski nendest täitmata. Võrreldes eelmiste aastatega, oli ehk pealtnäha kõige passiivsem aasta EHKÜ elus. Päriselt siiski töö ja tegevus eesti hobuse ümber ikkagi toimus ka ühingusiseselt, lihtsalt selle raskuspunkt oli kaldunud mõnevõrra uudsele valdkonnale – uue eesti tõugu hobuse aretusühingu loomisele, mis kasvas omakorda välja EHSi eesti tõugu hobuste haruseltsist. Suur osa EHKÜ liikmeid lõid aktiivselt selles algatuses kaasa, mistõttu oligi ühingu omategevus sel aastal pisut tagasihoidlikum.
Ühingu liikmed osalesid koostöös C.R.Jakobsoni Talumuuseumi ja EHSiga järjekorras juba  neljanda  eesti hobuse päev läbiviimisel 10. augustil Kurgjal. Toimusid ratsavõistlused, õpitoad, hobuste esitlemine. Eelnevalt oli Ingrid Randlaht selle ürituse tutvustamiseks teinud valmis veebilehe.
Ühingu facebook on aktiivselt käivitunud ja tal on üle 800 sõbra. Uuele suhtluskeskkonnale on lõivu maksnud ühingu veebileht esthorse.ee, kuna see pole enam nii populaarne kui on FB.
Traditsiooniliselt oldi väljas oma boksiga sügisesel  Tallinna Horse Show`l 3.-5. oktoobrini Saku suurhallis.
Jätkus ajakirja Oma Hobu väljaandmine. Ilmus 6 numbrit. Ettetellijate arv ning jaemüügi  suurus olid eelmiste aastate näitajatega võrreldes mõnevõrra vähenenud. Selle põhjuseks võib arvata 2014. aastast kehtima hakanud üksiknumbri uut kaanehinda  (5 eurot senise 4 euro asemel). Hinnatõusu tingis väljaandmise kulude kasv, ennekõike Eesti Posti teenuste pidev kallinemine.  Ajakirja väljaandmist toetasid ka sel aastal ESHKS, EHS ja ERL.
Tegevuskava 2015. aastaks.
Jätkub põhikirja järgne tegevus. Tähelepanu all on ponispordi edendamine, hobuste kasutamine mitmesugustel töödel ja jõudluskontrolli alane tegevus. Võimaluste piirides osaletakse eesti hobuse tutvustamisega suurüritustel. Jätkub ajakirja Oma Hobu väljaandmine.