2012

MTÜ Eesti Hobuse Kaitse Ühingu

2012. aasta tegevuse aruanne

 

Organisatsioon.

2012 aasta alguses oli ühingus 61 tegevliiget, aasta jooksul kasvas liikmete arv 7 võrra ning 2012. aasta lõpus kuulus EHKÜ`sse 68 liiget.

Iga-aastane ühingu üldkoosolek toimus 17 märtsil 2012. a Penijõel, kus kuulati ära ning kinnitati ühingu 2011 aasta majandusaruanne ja revidendi aruanne. Arutati 2012 aasta tegevusplaani. Koosolekul kuulati ka kolme ettekannet: Haldja Viinalass „Ohustatud hobusetõugude säilitamine“; Ingrid Randlaht „Eesti hobune Helsingi hobumessil“ ja Aleksei Lotman „Hobused pärandkooslusi hooldamas“. Ettekannete järel toimus arutelu. Päeva lõpetuseks vaadati ühiselt Põllumajandusministeeriumi tellimusel valminud filmi „Omamoodi omamaised. Film kolmest ohustatud hobusetõust“.

Ühingu juhatus kogunes aasta jooksul kolmel korral: 17.02, 03.05 ja 02.10.2012.a.

 

Sisuline töö.

Aasta alguses – 3-4 märtsil – esineti oma väljapanekuga väikesel boksipinnal. Helsingis toimunud hobumessil Helsinki Horse Fair. Koos abilistega Soome Eesti Hobuse ühingust (SEHY) jagati kahe päeva jooksul innukalt teavet eesti hobuse kohta, samuti jagati messikülalistele selleks spetsiaalselt valminud soomekeelseid voldikuid eesti tõugu hobusest. Valmis ka uuendatud eesti hobuste värvuste plakat ja elusuuruses kauni eesti hobuse pilt. Messil oli suur huvi turismivõimaluste ja lastelaagrite vastu. Messil jagasime ka ühingu liikmete reklaamvoldikuid.

Sügisel esineti oma boksiga Tallinna Horse Show`l.

Koostöös C.R.Jakobsoni Talumuuseumi ja EHSiga viidi 12 augustil läbi teine eesti hobuse päev Kurgjal. Toimusid ratsavõistlused, õpitoad, hobuste esitlemine. Meeldiv on tõdeda, et aasta eest alustatud üritus on saanud väga suure huvi osaliseks ning võib arvata, et sellest üritusest saab olema tulevikus üle-eestiline keskne eesti hobuse tutvustamise üritus.

Ühingu aktivistide eestvõtmisel korraldati sel aastal esmakordselt edetabelipõhine konkurss „Parim eesti hobune ratsaspordis 2012“ (eraldi arvestusega takistus- ja koolisõidus). EHKÜ aastalõpukoosolekul, mis toimus 17 novembril Tallinnas tehti kokkuvõtteid konkursist autasustati võitjaid.

Põllumajandusministeeriumi poolt moodustatud hobumajanduse nõuandvasse nõukokku esitati aasta teisel poolel ühingu poolt juhatuse liige Andres Tuvi, kes osales selle nõukogu töös..

Jätkus ajakirja Oma Hobu väljaandmine. Ilmus 6 numbrit (tiraažiga à 2100 eks). Ettetellijate arv ning jaemüügi suurus olid sarnased eelmiste aastate näitajatega. Ajakirja väljaandmist toetasid ESHKS ja EHS.

 

Tegevuskava 2013. aastaks.

2013. aasta algab uue juhatuse valimistega. Jätkub põhikirja järgne tegevus.

Tähelepanu all on ponispordi edendamine (sealjuures eriti eesti hobuse kasutamine rakendispordis). Võimaluste piirides osaletakse eesti hobuse tutvustamisega suurüritustel, tõlgitakse võõrkeeltesse ja trükitakse eesti hobust tutvustavaid trükimaterjale. Oma panuse kavatseb ühing anda ka III eesti hobuse päeval läbiviimisel Kurgjal.