2010

MTÜ Eesti Hobuse Kaitse Ühingu 2010. aasta tegevuse aruanne

 

 Organisatsioon.

Ühingus oli 2010. aasta alguses 77 liiget, aasta lõpus kasvas liikmete aev 81-le. Aasta jooksul lahkusid ühingust Ülo Metsmaker, Jaan Endrikson ja Marja Hietakorpi. Ühingusse astusid Ingrid Randlaht, Reedik Kivisoo, Taimi Usin, Egle Parts, Triin Lepik, Eve-Ly Nurkse-Kruus ja Terje Lilleoks.

Ühingu aastakoosolek toimus 6. märtsil 2010 Penijõel. Valiti uus viieliikmeline juhatus koosseisus Hanna Kreen, Anu Pärisoo, Kristiina Veltmander, Andres Tuvi ja Ago Ruus. Ühingu uueks revidendiks valiti Helin Römmel.

Juhatus kogunes aasta jooksul kokku kuuel korral.

6. novembril toimus Tallinnas Harjumaa Veterinaarkeskuses EHKÜ aastalõpu koosolek. Seekord oli kokkusaamine mõnevõrra pidulikum – ühingul sai täis 10 tegevusaastat. Ettekannetega esinesid Johanna Sillanpää (SEHY), Veljo Sinikas, Andres Tuvi ja Ingrid Randlaht. Peale ettekannete kuulamist suunduti Tondi maneeži, kus Tondi RSK õpilased esitasid eesti hobustel meeleoluka eeskava. Koosolekul viibisid ka külalised Soomest ja Leedust.

Jätkuvalt on probleeme ühingu aastamaksu laekumisega.

Sisuline töö.

Jätkus töö projektiga – „Eesti hobune rakendis“ (eestvedaja ja projekti juht Martin Kivisoo). Projekti eesmärgiks on leida uusi võimalusi eesti hobuse kasutamiseks rakendihobusena. Soetati kuus komplekti kaasaegseid rakmeid ja vankrid. Projekti elluviimise aeg on 01.02.2010 kuni 07.03.2011. ja maksumus 507479 kr, millest ühingu omaosalusena tuleb katta 10%.

Viidi läbi kaks kahepäevast rakendialast koolitust Muhumaal Tihusel, kus osalesid noored hobusehuvilised mitmelt poolt Saaremaalt, lektoriks Tõnu Rähn.

Taas esines ühing edukalt stendiga märtsis toimunud Tallinna Horse Show`l, kus ühingu noorliikmed aktiivselt tutvustasid eesti hobust.

Plaanis oli jätkata eesti hobuse takistussõidu karikasarjaga, kuid ka seekord jäi idee majanduslikel ja organisatoorsetel põhjustel ellu viimata. Samuti ei käivitunud sisuline töö üldkoosolekul jutuks olnud tegevusgruppides (eesti hobuse kasutus; võistlussport ja aretus).

Aasta lõpuks sai valmis ühingu uuenenud veebileht.

 

Oma Hobu.

Ajakirja väljaandmine ei olnud majanduslikult sel aastal kerge. Ilmus 6 numbrit (à 2100 eks). Ettetellijate arv langes eelneva aastaga võrreldes ca 100 tellija võrra. Ajakirja müük Rautakirja Estonia kaudu oli küll stabiilne ja moodustas keskmiselt 50-57% müügiks antud kogusest. Suur abi oli ajakirja väljaandmisel ERL, ESHKS ja EHS toetustel. Vähenenud on reklaampindade müük.

 

Tegevuskava 2011. aastaks.

Jätkub ühingu põhikirja järgne tegevus. Lõpule jõuavad kaks suuremat projekti: „Eesti hobune rakendis“ jõukatsumisega võistlusrajal ja kogumiku „Eesti hobune“ koostamine.