2005

2005. aasta tegevuse aruanne

Ühing jätkas 2005. aastal eesti hobuse säilitusprogrammi raames ette nähtud tegevust. Eelkõige oli tähtis jätkata juba eelmistel aastatel alustatud ettevõtmisi, et eesti hobuse säilitustegevuses ei kaoks järjepidevus ja stabiliseeruks olukord eesti hobuse kui ohustatud tõu kasvatamisel.

Tänaseks oleme jõudnud sinnamaani, kus eesti hobuse arvukus on kriitilisest olukorrast üle saanud, 2005. aastal sündis Eestis 201 puhtatõulist eesti hobuse varssa, jätkub riikliku ohustatud tõu toetuse maksmine ja eesti hobune on võitnud oma rahva hulgas üha enam populaarsust. Selle tõestuseks on ka see, et eesti hobuse kasvatajate ridadesse tuleb juurde üha uusi inimesi ja paljudes Eestimaa tallides on teiste hobuste kõrval ka kindel koht eesti tõugu hobustele. 2005. aastal lisandus ohustatud tõugude nimistusse ka eesti raskeveo hobune ja tori hobune – seega saavad nüüd kõik meie kolm kohalikku hobusetõugu toetust kui ohustatud hobusetõud.
Ühingu liikmed said kaks korda kokku Penijõel. Traditsiooniliselt toimus kevadel, 23. aprillil Penijõel ühingu üldkoosolek, kus võeti kokku aasta tegevuskava ja arutati tulevikusihte. Ühingu tänukirjaga autasustati tublimaid ja edukamaid ühingu liikmeid silmapaistva tegevuse eest eesti hobuse säilitamisel, samuti anti üle auhinnad eesti hobuse teemalise fotokonkursi võitjatele. Üldkoosolek kinnitas eelmise aasta aruande ja suurendas juhatuse liikmete arvu 3-lt 5-le. Uuteks juhatuse liikmeteks valiti Aive Sarjas ja Koit Väinsalu.
Sügisel, 5. novembril toimus Penijõel ühingu aastalõpu koosolek. Autasustati suviste eesti hobuse karikasarjade võitjaid, räägiti eesti hobusega seotud päevakajalistest probleemidest. Päeva naelaks oli kohtumine soomekeelse raamatu “Hevosen kanssa” (“Üheskoos hobusega”) autorite Tuire Kaimio (tekst) ja Minna Tallbergiga (fotod). Samuti vaadati Matsalu filmifestivali võitnud Rootsi filmi “Taluniku elu maa peal” – mehest, kes oma talus tegi veel mõned aastad tagasi kõik talutööd hobustega.
Ühingu koosolekutel viibisid ka eesti hobuse kasvatajad Soomest, kes on loonud seal oma ühingugi (SEHY). Selle ühingu tegevus on eriti tänulik, kuna nad on otsustanud koondada ühtekokku kõik Soomes eesti hobuseid kasvatavad hobusekasvatajad ja kaardistada samuti kõik eesti tõugu hobused Soomemaal. SEHY aktiivse tegevuse kaudu tuntakse eesti hobust nüüd juba ka Ameerikas. Koostöö kahe ühingu vahel jätkus 2005. aastal ja jätkub loodetavasti ka edaspidi. SEHY annab välja ühingu infolehte KLEPPERI, kus on tõlgitud ära paljud artiklid meie ajakirjast Oma Hobu (eelkõige eesti tõugu täkkude tutvustused, mis senini meil on ilmunud). SEHY on korraldanud igal aastal jaanipäeva paiku ühingu liikmetele ka ekskursiooni Saaremaale.
2005. aastal jätkus ühingu poolt alustatud ajakirja Oma Hobu välja andmine. Ajakiri on teinud läbi uuenduskuuri, kahekordistunud on ajakirja maht ja ajakiri ise muutunud värviliseks. Kui aasta esimene number ilmus veel tiraaziga 350 eksemplari, siis aasta viimast numbrit trükiti juba 1000 eksemplari. Üle poole tiraazist läheb tellijatele, ülejäänud jaemüüki. Nende suurte muutuste põhjuseks on see, et ajakirjas hakati käsitlema laiemalt hobumajandust Eestis, suurendati erinevate hobusepidamise valdkondadega seotud artiklite arvu. Selline muutus sai võimalikuks tänu mitmesugustele toetustele (Maaelu Edendamise SA, Põllumajandusministeerium). Oli selge, et puhtalt eesti hobusele suunatud infolehena jääbki Oma Hobu väga väikese lugejaskonnaga eriala leheks. Nüüd aga levib ka informatsioon eesti hobusest mitmeid kordi laiemalt.
Tähtis koht informatsiooni vahendamisel on jätkuvalt meie ühingu koduleheküljel internetis www.esthorse.ee. Kuus toimus möödunud aastal keskmiselt 2 500 külastust. Siin on tegevuses puudujääke, pole käivitunud veebilehe ingliskeelne versioon, soikunud on lehe uuendamine. Veebilehe tegemisele oleks hädasti tarvis abijõude, et see muutuks veelgi huvitavamaks, kasulikumaks, atraktiivsemaks.
2005. aastal jätkus eesti tõugu hobuste karikasarjade korraldamine. Kui 2004. aastal toimus võistluste seeria ainult takistussõidus, siis 2005. aastal lisandus takistussõidule ka koolisõit ja rännak. Nagu tavaks on saanud, toimusid karikasarja etapid erinevates kohtades. Takistussõidu etapid toimusid Pärnumaal Maria talus, Raplamaal Raikkülas, Saaremaal Kõrkveres Tika Talus ja Kõrusel, Viljandimaal Nuiamäe tallis ning Harjumaal Lagedil. Koolisõidu etapid olid Saaremaal Tika Talus ja Järvamaal Jänedal ja Türis. Rännakuspordi etapid olid Hiiumaal Kassaris ja Jõgevamaal Ellakveres. Kõige suurem osavõtt oli ettearvatult takistussõidus, kus võistluspaaride arv oli samal tasemel nagu aasta varem. Sponsorina aitas karikasarja oma hobusesöödaga auhindadeks AS Farm Plant Eesti, samuti toetas karikasarja läbiviimist rahaliselt eraisik härra Unn.
Ühing oli ka 2005. aastal väljas oma boksikohaga Kalev International Tallinn Horse Show’l, kus levitasime informatsiooni eesti hobusest, jagasime buklette, müüsime ühingu sümboolikaga T-särke ja tasse, samuti ajakirja Oma Hobu. Selliste müügikohatdega oleme olnud väljas ka teistel suurematel ratsavõistlustel (Veskimetsa, Palladium Cup etapid).

Mõned kavandatud ettevõtmised jäid sel aastal kahjuks ka ellu viimata. Oleme juba mitu aastat rääkinud vajalikkust korraldada ohustatud ja säilitamist vajavate põlistõugude alane rahvusvaheline konverents Saaremaal. Ka sel aastal ei leidnud juhatus aega ega raha selle korraldamiseks, aga mõtet maha pole maetud. Plaanis oli viia läbi koolitus alternatiivsest kabjahooldusest, nn Strasser-meetodist, mis jäi ära, kuna meetod on tekitanud elavat poleemikat (Nii poolt kui vastuseisu. Eriti ollakse selle meetodi vastu Rootsis). Peaksime enne sellise koolituse korraldamist meetodi olemusest ja selle sobivusest eesti hobusele siiski rohkem informatsiooni koguma.

2006. aastal on kavas jätkata ühingu tegevust väljakujunenud suundades. Kindlasti korraldame koosolekuid ja kutsume külla huvipakkuvaid inimesi, taas on päevakorras rahvusvahelise konverentsi korraldamine põlistõugude teemadel ning eesti hobuse karikasarjade jätkamine. Siin on uuenduseks, et alustame ka sarjaga kolmevõistluses, ära jääb rännaku sari. Kavatseme jätkata ja veelgi tihendada koostööd eesti hobuse kasvatajatega Soomes ja luua püsivamad suhted Rootsi Ölandi saare hobusekasvatajatega, kes eesti hobuse baasil üritavad taastada oma kohalikku hobusetõugu. Mõttes on tutvustada eesti hobust showga Tallinna rahvusvahelisel Horse Show’l, sellekohased läbirääkimisi juba peetakse. Tahaksime tutvustada eesti hobust ka teistel üleriigilistel üritustel, nagu messid (Tervex, Turismimess), näitused, laadad. Selleks aga on vaja ühingu liikmete aktiivset abi ja kaasalöömist. Kindlasti jätkab ilmumist ajakiri Oma Hobu. 2006. aastal kavatseme välja anda kaks erinumbrit, mis on tervenisti pühendatud eesti tõugu hobusele (kevadel ja sügisel). Erinumbrid on ühingu liikmetele tasuta. Kevadnumbris tutvustame kõiki kasutusel olevaid sugutäkke. Sel aastal peaks avama ka uksed eesti hobuse muuseum Saaremaal Valjala vallas Saklas. Ettevalmistustööd on käimas, kohapealne huvi vallas olemas, takistuseks eelkõige materiaalne olukord.
Selleks et kavandatud plaanid ka ellu viia, ootame ühingu liikmetelt aktiivsemat kaasalöömist, samuti kõigi liikmete omapoolset algatusvõimet, et eesti hobuse säilitustegevus saaks veelgi kindlama hoo sisse ja eesti hobuse kontingent muutuks veelgi ühtlasemaks.
Peame asuma kvantitatiivselt tegevuselt kvaliteedi teele. Selleks soovin endise juhatuse nimel uuele juhatusele palju energiat, jõudu ja algatusvõimet ja kõigile ühingu liikmetele sihikindlat tegutsemist eesti hobuse säilitamisel!

Ago Ruus
EHKÜ juhatuse esimees