Valmimas on hobumajandustöötaja kutsestandard
allikas: Eesti Ratsaspordi Liit, 16. jaanuar 2011.  vt www.hobumaailm.ee

30. novembril 2010 andis Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu rohelise tule hobumajandustöötaja ja hobumajandusspetsialisti kutsestandardite väljatöötamiseks.

Kutsenõukogu otsusega on loodud eeldused, et lähiajal valmib kõikidele talliomanikele ja hobumajanduse tööandjatele vajalik dokument, mis määrab ära hobumajandustöötaja ja –spetsialisti kutsekirjelduse, kompetentsi- ja teadmiste nõuded, hindamismeetodid jpm. Valmiv kutsestandard annab võimaluse paremini hinnata kõiki nõudeid, mis puudutavad hobumajanduses töötavaid inimesi, määrata nende oskusi ja teadmisi.