Teadaanne - EHKÜ üldkoosolek

Sugutäkk Raksel. Foto: Ago Ruus

Laupäeval, 17 märtsil algusega kell 11 toimub Matsalu rahvuspargi keskuses Penijõe mõisas ühingu üldkoosolek, kuhu on lisaks liikmetele oodatud ka külalised.

Nagu tavaks, on ka seekord kavas lisaks põhikirjalisele tegevusele (aastaaruande kinnitamine, 2012 aasta tööplaani arutamine) kuulata ettekandeid ja vaadata hobuseteemalist filmi.

Ettekannetega on lubanud koosolekul esineda:

1. Ohustatud hobusetõugude säilitamine. Haldja Viinalass, EMÜ loomageneetika ja tõuaretuse osakonna juhataja, professor

2. Eesti hobusega Helsingi hobumessil. Ingrid Randlaht, EHKÜ

3. Hobused Eestimaa pärandkoosolusi hooldamas. Alex Lotman, ELF projektijuht.

Päeva lõpetab 2006 aastal Põllumajandusministeeriumi tellimusel valminud film "Omamoodi omamaised. Film kolmest ohustatud hobusetõust" (pikkus 28 min).

Orienteeruv tööpäeva lõpp - kell 16.

Ootame aktiivset osavõttu!