EHKÜ sai 10 aastaseks

Eesti Hobuse Kaitse Ühingu asutamiskoosolek toimus 18. augustil 2000 Saaremaal, Kaali koolimajas. Asukohavalik oli strateegiline, sest samal päeval toimusid Kõljalas iga-aastased eesti tõugu noorhobuste jõudluskatsed ja eesti hobusele olulised persoonid olid juba kohapeal.

Ago Ruus: „Mina olen välja käinud ühe mõtte, ühe idee, mis on tegelikult paar aastat olnud ringlemas ning vormilise kuju võttis see idee peale seda kui ma olin oma filmitööd eesti hobusest ühele poole saanud ja tundus, et midagi on ikka veel tegemata. /… seda hobust teatakse liiga vähe, ollakse liiga ükskõiksed tema suhtes ja võetakse teda liiga tavaliselt. Samas omab see loom tohutult suuremat ajaloolist, kultuuriloolist, looduslikku tähendust meie rahva arenemisel, kujunemisel, selle koha arenemisel, selle looduse arenemisel.“

Asutajaliikmeteks olid Ago Ruus (ühingu hing tänaseni), Jaan- Aleksander Rooda, Hanna Tamsalu, Kristjan Kenapea, Vambo Kaal, Holger Orek, Raigo Kollom, Heikki Luhamaa, Silvia Lotman, Aleksei Lotman ja Merike Pitk

Ühingu põhieesmärk on tagada eesti tõugu hobuse püsimine, tema genofondi säilitamine ja selle tõu teadvustamine ning väärtustamine.

2001. aasta suvel viidi läbi eesti hobuse tõuraamatu 80. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents “Eesti hobune ja tema sugulastõud” Saaremaal, Kaali koolimajas. Ühing annab alates aastast 2002 välja 6 korda aastas ilmuvat ajakirja “Oma Hobu”, ühingu nimel on koostanud eesti hobuste kalender aastal 2000, voldikud aastal 2001, kogumikud “Meie hobune” aastal 2001 ja “Eesti tõugu hobune” aastal 2006 ja 2007. Ühingu eestvedamisel on korrastatud hobuste ühiskoplid Laidevahe kaitsealal, Loode tammikus ja Lahemaal, korraldatud on eesti hobuse karikasarja. Ühingu liikmed tegelevad eesti hobuse tutvustamisega näitustel ja messidel, lisaks iga-aastasele aruandekoosolekule kevadel, korraldatakse pea igal aastal ka sügis-seminar Matsalus, Penijõel.

MTÜ Eesti Hobuse Kaitse Ühing registreeriti 8. septembril 2000.a. Pärnu Maakohtus.