EHKÜ auhindab 2012. aastal parimaid hobuseid spordis

Eesti hobuse päeval 2012

Eesti Hobuse Kaitse Ühing kuulutab 2012. aastal välja edetabelipõhise konkursi "Parim eesti tõugu hobune spordis 2012".  Parimad eesti tõugu hobused selgitatakse välja nii takistussõidus kui ka koolisõidus. 

Konkursi eesmärgiks on elavdada eesti hobuste kasutamist spordis ja kasvatajate ning omanike panustamist hobuste väljaõppesse. Edetabelisse leiavad tee kõik eesti tõugu hobused, kes on osalenud vähemalt ühel juhendis toodud ratsavõistlusel. Seejuures peab arvestama, et võistlustel osalemiseks tuleb täita antud võistluse juhendiga sätestatud osalemistingimusi. Tähtsaimaks võistluseks on seatud augustikuus toimuv II eesti hobuse päev Kurgjal, millel osalemine toob edetabelisse ka suurema arvu punkte. Edetabeli aluseks on valitud suur hulk erineva taseme ning toimumiskohaga võistlusi. Kokkuvõttes arvestatakse ainult teatud hulk paremaid tulemusi, mis võimaldab igaühel endale sobivamad võistlused välja valida.

Edetabeliarvestust peetakse jooksvalt ning iga  kuu alguses avaldatakse kokkuvõte eelmise kuu kohta. Lõppkokkuvõte tehakse septembris ning auhinnad antakse pidulikult välja EHKÜ sügisesel koosolekul. Auhinnatakse hobust ja tema ratsanikku, samuti hobuse omanikku, meeles peetakse ka kasvatajat. Lisaks eriauhinnad!

Esimesed edetabeli võisltused toimuvad juba järgmisel nädalal!

Juhendi leiad kodulehe päises lingi alt "edetabelid"  (vasakus tulbas).