EHKÜ aastakoosolek

Põhiküsimused

1. Juhatuse 2009 aasta majandusaruanne.
2. Revidendi 2009 aasta majandustegevuse kontrolli aruanne.
3. 2009 aasta majandusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
4. Uue juhatuse ja revidendi valimine.
5. 2010 aasta tööplaan.
6. Projekti „Eesti hobune rakendis“ käivitumine

Ettekanded

1. Hobuste korjuste utiliseerimine. Andres Tuvi
2. Ülemaailmne bioloogilise mitmekesisuse aasta ja eesti hobune. Alex Lotman
3. Hobuse hirm. Hirmu teke ja hirmuga toimetulemine. Ingrid Randlaht
4. Hobuste hambad – ravi ja hooldus. Triin Tohver

Kokkuvõtlikult: Traditsiooniliselt oli raskuseid kvoorumi kokkusaamisega, siiski korduskoosolekul sai vajalikud aruanded kinnitatud ja tegevused heaks kiidetud. Jätkuvalt oli tegemist majanduslikult raske aastaga. Otsest toetust EHKÜ tegevusele ei olnud, sissetulekud on vaid liikmemaksudest. Vähenenud on Oma Hobu reklaami müük, olemas on kokkulepped Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ning Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsiga ning ajakirja koostamine siiski veel jätkub.

Revident soovitas aktiivsemalt kaasata ühingu liikmeid ning otsida vahendeid tegevusteks.

2009. aastal tegutsenud neljaliikmeline juhatus sai seekordsete valimiste tulemusel täiendust. Järgmiseks kolmeks aastaks said valitud Ago Ruus, Andres Tuvi, Hanna Kreen, Anu Pärisoo ja Kristiina Veltmander. Revidendiks nüüdsest Helin Römmel.

Ühingu tegevust püütakse ergutada töörühmade e. erialarühmade ja konkreetsete vastutajatega.

Koolituste ja praktiliste küsimuste osas - Ingrid Randlaht, eesti hobuse kasvatus ja aretus - Anu Pärisoo ja Reedik Kivisoo. Noortesektsiooni juhiks sai Meeri Lonn. Peatselt lisandub uusi nimesid...

2010. aastal saab täis 10 aastat EHKÜ loomisest. Selle tähistamise nimel annab ühing välja järgmise eesti hobuse kogumiku ning kutsub sügisel traditsioonilisele, kuid veidi pidulikumale seminarile.

Oluliseks katsumuseks on projekti "Eesti hobune rakendis" läbiviimine Martin Kivisoo eestvedamisel ning kolme Saaremaa talli koostöös. Selle projekti tegevusi saab kindlasti jälgida täpsemalt EHKÜ kodulehel.

Jätkuvalt osaletakse EHKÜ ja Oma Hobu ühisel väljapanekul Horse Show'l märtsis.

Täname kõiki osalenuid ning tervitame uusi liikmeid.