EHKÜ koosolek 2018

Eesti Hobuse Kaitse Ühingu 2018. aasta üldkoosolek toimub 29. aprillil kell 11.00 Matsalu rahvuspargi keskuses Penijõe mõisas. Kogunemine alates 10.30.

Päevakord:

1. Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine.
2. Juhatuse 2017. aasta aruanne.
3. Revidendi 2017. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne.
4. 2017. aasta majandusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
5. 2018. aasta tööplaani arutamine.

Vaheaeg

Ettekanded ja arutelu:

6. Hobuste treeningfüsioloogia alused. Loomaarst Kätlin Leisson.
7. Eesti hobuse muuseum Saaremaal. Ago Ruus.
8. Kohapeal algatatud küsimused.

Orienteeruv lõpp kell 16.00.

Seekord oleme külalisena esinema kutsunud Kätlin Leissoni, kes on EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor (doktorikraad hobuste spordifüsioloogia alal) ning rahvusvahelise kõrgeima kategooria (FEI 4*) kestvusratsutamise võistlusarst. Lisaks on tegemist hobusekasvatajaga. Ta ei tule rääkima, kuidas eesti hobusest sportponi teha - Kätlini enda sporthobused elavad karjana vabapidamisel ilma tekkide ja müslideta. Ta räägib sellest, kuidas hobuse organism reageerib tööle, mida ja mil määral on üldse võimalik treenida ning põgusalt ka söötmisest ja pärilikest haigustest. Tõotab tulla põnev loeng!

Palume väga kõigil ühingu liikmetel osaleda! Kui see ei ole kuidagi võimalik, siis volitage oma hääl üldkoosolekul osalevale ühingukaaslasele. Ootame ka uusi eesti hobuse huvilisi tutvuma meie tegemistega! Võib tulla ka külalisena.

Lisainfo meilitsi info@esthorse.ee