EHKÜ koosolek 2017

Eesti Hobuse Kaitse Ühingu üldkoosolek toimub

22. aprillil 2017. a algusega kell 11.00

Matsalu rahvuspargi keskuses Penijõe mõisas

Päevakord:

 

 1. Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine.
  • Juhatuse 2016. aasta aruanne.
  • Revidendi 2016. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne.
  • 2016. aasta majandusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
  • Uue juhatuse ja revidendi kordusvalimine.
  • 2017. aasta tööplaani arutamine.

 

Vaheaeg

 

Ettekanded ja arutelu

 

 1. Ülevaade inbriidingu arvutamise programmi kohandamisest eesti tõugu hobustele – mis tehtud, mis teoksil.  Helin Kurisoo, Reedik Kivisoo, Priidu Tikk, Aleksei Lotman.
 1. Reisimuljeid Norramaalt. Vähetuntud norra põlistõu  “nordlandshest” (põhja-norra hobune ehk põhja-norra poni) tutvustus. Helin Kurisoo.
 1. Informatsiooniline ülevaade Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsi tegevusest. Anu Matsoo.
 1. Hobuste söötmisest ja sellega kaasnevatest probleemidest. Loomaarst Ingrid Pärg.
 1. Arutelu ettekannete teemal. Jooksvad küsimused.
 1. Päeva lõpuks film Matsalu loodusfilmide festivali programmist.
Orienteeruv lõpp – 16.00.

 

 

Ühingu liikmed, kes mõjuval põhjusel ei saa osaleda üldkoosolekul, peavad vastavalt põhikirjale oma hääle delegeerima isikule, kes osaleb koosolekul, täites selleks allkirjastatud volituse.