2011

MTÜ Eesti Hobuse Kaitse Ühingu

2011. aasta tegevuse aruanne

 

Organisatsioon.

Ühingus oli 2011. aasta alguses 81 liiget. Aasta lõpus ühingu liikmete arve kahanes 61-le, kuna juhatuse otsusega heideti ühingust välja liikmemaksu võlglased.

Ühingu aastakoosolek toimus 27. aprillil 2011 Penijõel. Eelmsiel aastal valitud juhatusest lahkus omal soovil Kristiina Veltmander, juhatus otsustas jätkata neljaliikmelisena.

Koosolekul kuulati järgmisi ettekandeid: „Turvaline ratsasport“ – Siim Nõmmoja; „Eesti hobuse koht tänapäeva ponispordis“ – Ingrid Randlaht; „Esmasede nõude tallidele“ – Siiri Nõva ja „Laminiit – põhjused ja ennetamised“ – Andres Tuvi.

Juhatus kogunes aasta jooksul kokku kolmel korral.

 

Sisuline töö.

Jätkus ning jõudis lõpule töö projektiga – „Eesti hobune rakendis“ (eestvedaja ja projekti juht Martin Kivisoo). Projekti eesmärgiks oli leida uusi võimalusi eesti hobuse kasutamiseks rakendihobusena. Soetati kuus komplekti kaasaegseid rakmeid ja vankrid. Projekti elluviimise aeg oli 01.02.2010 kuni 07.03.2011. ja maksumus 507479 kr, millest ühingu omaosalusena tuleb katta 10%.

Muhumaal Tihuse turismitalu koraldusel toimusid projekti lõpetamise puhul rakendispordi võistlused madalamal tasemel.

Tallinna hipodroomil korraldati suvel mitmed eesti hobuse montè-jooksud, millest osavõtt oli ala uudsuse tõttu veel tagasihoidlik.

Ühingu liikmed lõid aktiivselt kaasa esimese eesti hobuse päeva korraldamisel ja läbiviimisel, mis toimus augustis Kurgjal, Carl Robert Jakobsoni talumuuseumis.

Taas esines ühing edukalt stendiga sügisel toimunud Tallinna Horse Show`l, kus ühingu noorliikmed aktiivselt tutvustasid eesti hobust.

Ühingu uuenenud veebileht tõi aasta jooksul regulaarselt uudiseid eesti hobuse vallast.

Aasta lõpus valmis järjekordne kogumik „Eesti hobune“ ja trükiti uuendatud ning parandustega eesti hobuse värvuste plakat.

Oma Hobu.

Ajakirja väljaandmine ei olnud majanduslikult sel aastal kerge. Ilmus 6 numbrit (à 2100 eks). Ettetellijate arv püsis eelmise aastaga võrreldes samal tasemel. Ajakirja müük Lehepunkt Eesti kaudu oli stabiilne ja moodustas keskmiselt 50-57% müügiks antud kogusest. Suur abi oli ajakirja väljaandmisel ERL, ESHKS ja EHS toetustel. Vähenenud on reklaampindade müük.

 Tegevuskava 2012. aastaks.

Jätkub ühingu põhikirja järgne tegevus. Kavas on pöörata rohkem tähelepanu eesti hobuse esinemistele võistlusspordis poniklassis, korraldada edetabelid nii takistus- kui ka koolisõidus. Osaletakse messidel ja näitustel; trükitakse eesti hobust tutvustavaid trükiseid. Eriline tähtsus on teise eesti hobuse päeva läbiviimisel Kurgjal 2012 aasta augustis.