2008

Tegevusaruanne 2008

Ühingu tegevus aruande perioodil mõnevõrra seiskus. Põhikirja järgsed kohustused täideti: toimus EHKÜ üldkoosolek Penijõel 10 mail 2008.a., toimusid juhatuse koosolekud. Täitmata jäid aga üldkoosolekul vastuvõetud 2008.a. kohustused. Selle põhjuseks oli alates 2008. aastast riigipoolse toetuse ärajäämine. Vastavalt Põllumajandusministri määrusele nr. 6 (04.02.2008.a.), ei toetata enam ohustatud tõugude säilitustegevust. Samuti ei käivitunud riigis hobuste jõudluskontrolli läbiviimist toetav tegevus, mistõttu ka see plaanitud tegevus ei toimunud. Eelnevalt oli üldkoosolek muutnud ühingu põhikirja, viies sisse punkti mis lubab ühingul jõudluskontrolli läbi viia.

Tulenevalt muutunud situatsioonist on vaja leida ühingu tegevusele uued suunad. Peab suurenema heategevuslik tegevus, kohapealne algatus. Ühingu ülesandeks oleks sel juhul selle tegevuse koordineeriv osa. Tarvis on uusi ideid, kaasaegseid mõtteid. Kindlasti saaks ühingu kaudu rohkem suunata tegevust väljapoole, so tutvustada eesti hobust Eestist kaugemal, ühineda rahvusvaheliste organisatsioonidega, otsida ja leida võimalusi rahvusvaheliste projektide kaudu ühingu tegevusele uut jõudu sisse pumbata. See aga eeldab mõtlemisviisi muutumist ja kõigi ühingu liikmete senisest aktiivsemat tegutsemist. Seda sel juhul kui me tahame jätkata ohustatud tõugu eesti hobuse kaitsmisega ning temale kindla tuleviku kindlustamisega.

Jätkus ajakirja Oma Hobu ilmumine. Ilmus 6 numbrit, ajakirja tellijaskond on stabiliseerunud ja arvatavasti on see leidnud optimaalse suuruse.

2009. aastaks pakub juhatus välja kaks punkti tegevuskavas: eesti hobuse takistussõidu karikasarja jätkumine koos ERL ponide karikasarjaga ning ühingu interneti kodulehe uuendamine ja selle aktiivsem kasutamine.