2006

EHKÜ jätkas 2006 aastal vastavalt põhikirjale eesti tõugu hobuse säilitustegevust, lähtudes selles eesti hobuse säilitusprogrammist. See oli ühingu kuues tegevusaasta. Eriliselt väljapaistvaid sündmusi sel aastal polnud, jätkus tavaline töine tegevus.
EHKÜ üldkoosolekul 25 märtsil 2006 Penijõel toimusid järjekordsed 5-liikmelise juhatuse ja revidendi valimised, kuna eelmise juhatuse aeg sai vastavalt põhikirjale täis. Sisuliselt jätkas eelmine juhatus: Aile Villemsoni asemele valiti juhatusse Hanna Kreen ja uueks revidendiks valiti Anu Pärisoo. Ühingust lahkusid 2006 aastal omal soovil Merle ja Urmas Ojasalu, kuna ei tegele enam hobustega. Juhatus arvas ühingust välja ka need liikmed, kellel olid maksmata kolme ja rohkema aasta eest liikmemaksud. Aastalõpu seisuga oli ühingus 74 liiget, neist kaks kollektiivset. Endiselt on raskusi liikmemaksude tasumisega, ligi kolmandik ühingu liikmetest on võlglased.
Aastakoosolekul autasustati ühingu tänukirjaga silmapaistvamaid eesti hobuse säilitajaid eelneval aastal. Aasta eesti hobuse säilitaja tiitli said Ristitee Talu Hiiumaalt, Tika Talu Saaremaalt ja Ölandi Hobusekasvatajate Selts Rootsist, kes on alustanud ölandi hobuse taastamist, kasutades selleks eesti tõugu hobuseid. Ühingu tänukirjad said ka vabariiklikul noorhobuste ülevaatusel parema täku kasvatajaks tunnistatud TÜ Pihtla Hobusekasvandus ja parema mära kasvataja Raivo Reinart. VTA esindaja Urve Kaasiku andis karikad eesti hobuse kasvatajatele, kelle karjad olid 2004 aastal produktiivsemad. Karika said Martin Kivisoo (19 varssa), Heino Kallas (16) ja Jaan Rooda (13). Üldse sündis 2005 aastal Eestis 201 puhtatõulist eesti hobuse varssa, nendest 78 EHKÜ liikmete hobustel. See arv võeti ka VTA poolt aluseks ühingule 2006 aasta riikliku toetuse (81900 krooni) määramisel. Ühing sai ka toetust Maaelu Edendamise Sihtasutusest ajakirja Oma Hobus ohustatud tõuge kajastavate artiklite avaldamiseks 30 000 krooni ulatuses.
Novembris toimus traditsiooniline aastalõpu kogunemine Penijõel. Toimus suviste eesti hobuse karikasarjade võitjate autasustamine ja arutati eesti hobuse säilitamise edaspidiseid tegevusplaane. Sealhulgas keskenduti hobusele uute kasutusalade otsimisele (ponisport, ratsamatkad, perehobune jne). Tööpäeva lõpus vaadati üheskoos Rootsi filmi „Reis Falunist Rörosi“ mis rääkis ajaloolisest hobukaubateest ja sellest kuidas 2003 aastal grupp entusiaste taaselustasid selle traditsiooni.
Tegevusaasta jooksul toimus neli juhatuse töökoosolekut: 16.03, 20.04, 02.11 ja 07.12.


2006 aastal jätkasime eesti hobuse karikasarjadega. Rännaku asemel oli seekord kavas jõuproov eesti tõugu hobustele kolmevõistluses. Kõige rohkearvulisem oli osavõtt takistussõidu karikasarja osavõistlustest (startis 17 võistlejat), neid toimus kokku viis: Veskimetsa, Kernu, Kõrkvere, Keava ja Kõruse etapp. Koolisõidus toimus neli etappi (12 võistlejat): Niitvälja, Kõrkvere, Märjamaa ja Jäneda. Tagasihoidlikum oli osavõtt kolmevõistlusest (7 võistlejat), siin toimus neli etappi. Karikasarja üldarvestuses läks arvesse kolme parema sõidu tulemus. Kõige rohkem punkte kogusid ja võistlusalade võitjateks tulid takistussõidus Liisa Koppel hobusel Viski (Saaremaa RSK), koolisõidus Getter Kangur hobusel Aidi (Tondi RSK) ja kolmevõistluses Kaja Tuisk hobusel Aramis (Kassari Ratsamatkad). Karikasarja läbiviimisel oli ka seekord, nagu aasta tagasigi suursponsoriks hobusesöödatehas Farm Plant Eesti. Karikasarja korraldamist võib lugeda kordaläinuks - taas on leidnud kinnitust eesti hobuse võimekus spordis; on tõusnud võistluste tase võrreldes eelmiste aastatega ja juurde on tulnud võimekaid võitluspaare. Samas on problemaatiline korraldada karikasarja etappe teiste suurvõistluste sees, olles niiviisi ripatsiks päris võistlustele, see omakorda tekitab organisatsioonilisi küsitavusi. Edaspidi tuleks kaaluda võimalust korraldada omaette võistlusi eesti tõugu hobustele, niiviisi saaks rohkem tähelepanu suunata sellele tõule ja teha enam selgitustööd eesti hobusele.


Jätkus ühingu poolt väljaantava Eesti ainsa hobuajakirja Oma Hobu ilmumine. Ajakiri on muutunud kvaliteetsemaks, aasta viimased numbrid ilmusid juba sajaprotsendiliselt neljavärvitrükis ja tellijate arv lähenes tuhandele. Sel aastal alustasime ajakirja müüki läbi ajakirjanduse hulgimüüja (Lehepunkt), mis varustab kioske ja suuremaid kauplusi. Ajakirja trükiarv tõusis üle kahe tuhande eksemplari. Kuna Oma Hobu on adresseeritud kõigile kõigile hobusekasvatajatele, siis otsustasime anda välja erinumbri eesti tõugu hobuse kasvatajatele. 2006 aasta kevadel ilmuski üle 100-leheküljeline trükis, mille EHKÜ liikmed said tasuta. Põhiosa selles kogumikus on kasutusel olevate sugutäkkude tutvustusel ja nende asukoha informatsioonil. Lisaks artiklid eesti hobuse ajaloost, tema säilitamisest, hobuse osast keskkonnahooldajana jne.
2006 aastal jätkus ühingu interneti kodulehe toimetamine. Pooleli on veel töö ingliskeelse lehekülje tegemisel.

Aasta lõpus oli ühing oma boksiga väljas ka järjekordsel suurüritusel – Tallinn International Horse Show-l. Sel puhul andsime välja postkaardi eesti hobusega, mille müügitulu läheb eesti hobuse toetamiseks.
Ära jäi suve lõppu planeeritud ohustatud hobusetõugude säilitamisele pühendatud konverents, mille ettevalmistamine, eelkõige majanduslik, osutus raskemaks kui algul arvasime.

Tasapisi liigub edasi ettevalmistustöö eesti hobuse muuseumi osas koostöös Valjala vallaga. Ruumid on Sakla külas olemas, ootame millal need saavad remonditud, siis võib alustada ekspositsiooni kujundamise ja ülesseadmisega.

Eelkõige ajakirja Oma Hobu väljaandmisega seotud majandustegevuse suurenemisega saime 2006 aastal käibemaksukohuslaseks. Ajakirja väljaandmisega seotud kulude/tulude osas oleme tasakaalus. Tulud katavad küll kahjuks ainult ajakirja trükkimise ja kujundamise/küljendamise kulutused. Väga väikeses osas oleme maksnud kaastöötajatele honorari, see ainsana on kajastatud majandustegevuse aruandes tööjõu kuludena. Ühingu juhatuse liikmed pole saanud aruande aasta jooksul tasu. Raamatupidamise aastaruandes kajastuv rahajääk (lisa 2) koosneb peamiselt ajakirja tellimistasudest 2007 aastaks ja ajakirja müügist hulgimüüjale Lehepunkt.

2007 aastal jätkab ühing oma tegevust väljakujunenud suundades. Lisaks mõningatele muudatustele ühingu põhikirjas on juhatuse ettepanekul kavas uuendada ja täiendada ka EHKÜ eesti hobuse säilitusprogrammi, viies selle sealhulgas vastavusse kehtiva seadusandlusega. Taas on päevakorras eesti hobuse teabepäeva korraldamine suve lõpus Saaremaal. Selle läbiviimiseks oleme andnud sisse taotluse PRIA-le toetuse saamiseks. Jätkub informatsiooni levitamine ja teabetöö eesti hobuse kasvatajatele, kavas on hakata perioodiliselt igas kvartalis välja andma Oma Hobu eesti hobuse erinumbrit. Seniste karikasarjade läbiviimise jätkuna on juhatus otsustanud sel aastal viia suve jooksul läbi eesti hobuse päevi erinevates Eestimaa kohtades, eesmärgiga tutvustada eesti hobuse erinevaid kasutamise võimalusi nii vaba aja veetmisel kui ka ponispordis. Kindlasti jätkub ka koostöö eesti hobuse kasvatajatega Soomest ja Rootsist.